RADIUS
CCA  Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie 

24 september – 27 november 2022

Diana Policarpo

NETS OF HYPHAE

Boek Tickets

Claviceps purpurea is een moederkorenschimmel die groeit op de toppen van rogge en soortgelijke granen. De schimmel neemt de eierstok van de plant over en verstrikt zich in de geleiders die het zich ontwikkelende zaad van de plant voeden. In het begin neemt besmetting van de plant de vorm aan van een wit weefsel, om later te veranderen in een compacte massa van sclerotium of verhard mycelium—de wortelachtige structuur van een schimmel die bestaat uit lange, vertakte filamenten die hyfen worden genoemd. Binnenin de plant wordt een mengsel van alkaloïden en lipiden gevormd. Als de moederkorenschimmel verstandig wordt gebruikt, heeft het geneeskrachtige eigenschappen die historisch van vrouw op vrouw werden toegepast voor reproductieve gezondheid. Als het in een te grote hoeveelheid wordt ingenomen, veroorzaakt de schimmel krampachtige en hallucinogene effecten, die met name in heel Europa in de Middeleeuwen werden ondervonden bij massale vergiftigingen, waarvan werd aangenomen dat ze werden veroorzaakt door duivelaanbidding en hekserij.

Claviceps Purpurea

In de tentoonstelling NETS OF HYPHAE vertrekt Diana Policarpo vanuit de studie naar moederkorenschimmel als historische katalysator, zowel voor diens bedwelmende als helende eigenschappen. In de tentoonstelling wordt de moederkorenschimmel ingezet om genealogieën van vrouwelijke kennis en strijd door de eeuwen heen te verbeelden, en geeft het een waardevolle toelichting op de onderwerping van het vrouwenlichaam binnen de ontwikkeling van het kapitalisme als een totaliserend regime, dat economische, sociale en culturele structuren inkapselt. Door middel van een reeks video’s, werken op papier, geluid en licht, schept Policarpo een zintuiglijke omgeving die een synesthetische ervaring biedt van de moederkorenzwam als verhalenverteller, met diens veelheid aan hyfen als sporen binnen een raamvertelling over feministisch verzet.

In tijden van de teloorgang van reproductieve rechten over de hele wereld, wakkert het werk van Diana Policarpo een bedrukkend bewustzijn aan van de eeuwenoude verbindingen tussen mensen en wat het land hen te bieden heeft, de historische processen van het ontgoochelen van de wereld voor het realiseren van ‘moderniteit’ en ‘vooruitgang’, en het weergeven van rechteloze lichamen als arbeidskracht voor economische groei en stabiliteit. Lichamen met baarmoeders—waaronder vrouwen, niet-binaire en transgender lichamen—worden voortdurend gecontroleerd en onderworpen aan verscheidene retorische vermommingen om zodoende een patriarchale status-quo van kapitalistische welvaart in stand te houden, die tegelijkertijd klassenverschil en racisme in de hand werkt. De erkenning dat de onderwerping van deze lichamen, waarvan hun arbeids-, seksuele en reproductieve rechten onder de controle van de staat werden geplaatst en eeuwen geleden in economische hulpbronnen werden omgezet, en dat we momenteel leven in de erfenis van dat systeem, is het kloppende hart van de tentoonstelling NETS OF HYPHAE. Door de verwikkelde draden van de moederkorenschimmel en de geschiedenis bloot te leggen ontrafelt Policarpo de verhoudingen tussen genderpolitiek, economische structuren, gezondheidsstrijd en onderlinge relaties tussen levensvormen.

Download tentoonstellingsbrochure

Samengesteld door Niekolaas Johannes Lekkerkerk, met assistentie van Sergi Pera Rusca.

NETS OF HYPHAE wordt mogelijk gemaakt met aanvullende steun van het Mondriaan Fonds.

Over de praktijk van Diana Policarpo:
Diana Policarpo is beeldend kunstenaar en componist, woonachtig in Lissabon en Londen. Ze werkt in visuele en muzikale media, waaronder tekenen, video, sculptuur, tekst, performance en meerkanaals geluidsinstallaties. Policarpo onderzoekt genderpolitiek, economische structuren, gezondheid en relaties tussen soorten door middel van speculatief transdisciplinair onderzoek. Ze maakt performances en installaties om ervaringen van kwetsbaarheid en empowerment te onderzoeken die samenhangen met het jezelf blootstellen aan de kapitalistische wereld.