RADIUS
CCA Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie

Educatie

De educatieprogramma’s bij RADIUS gaan in op vragen over hoe kunst kan reflecteren op en bijdraagt aan ons begrip van hedendaagse sociale, politieke en ecologische kwesties. De basis van de educatieprogramma's voor primair, voortgezet en hoger onderwijs is inquiry-based learning: een proactieve vorm van leren die begint met het stellen van vragen en het opwerpen van probleemstellingen. Het onthouden van feiten en informatie is niet de belangrijkste vaardigheid in de wereld van vandaag. Feiten veranderen immers en informatie is steeds vaker meer direct beschikbaar. Wat nodig is betreft inzicht in de manieren waarop we deze massa gegevens kunnen interpreteren en begrijpen. Inquiry is niet zozeer het juiste antwoord zoeken—omdat er vaak geen is—maar eerder het zoeken naar passende oplossingen voor vragen en problemen. Inquiry-based learning is dan ook een effectieve methode om 21st Century Skills—een term die kritisch en creatief denken vanuit nieuwsgierigheid samenvat—te stimuleren en te ontwikkelen. 

Voor vragen met betrekking tot ons educatieprogramma kun je contact opnemen met educator Fleur Knops via education@radius-cca.org.

ATLANTIS (2022)
De jongste generatie Delftenaren zijn een belangrijke doelgroep voor RADIUS, mede door het belang van de aanwezigheid van kunst en cultuur in de vormingsjaren van een kind. Speciaal voor basisscholen worden daarom op maat gemaakte workshops ontwikkeld waarin de creativiteit en experimentatie drift wordt uitgedaagd in het verlengde van het tentoonstellingsprogramma. Aansluitend bij de openingstentoonstelling EMOTIONS ARE OCEANS heeft RADIUS de educatieworkshop ATLANTIS samengesteld op basis van de volgende strekking:

Al eeuwenlang zoeken wetenschappers naar Atlantis, de mythische stad die door een natuurramp onder water verdween. Nu dreigt een nieuw Atlantis, maar het lukt de volwassenen niet om het stijgen van de zeespiegel te voorkomen. Vissen zwemmen in plastic soep, koralen sterven uit en ijskappen smelten. De kinderen moeten in actie komen! Hoe voorkomen ze dat de Noordzee Delft overspoelt? Welke oplossingen kunnen ze bedenken om een nieuw Atlantis in Delft te voorkomen, en hoe houden ze rekening met niet-menselijke levensvormen in hun ontwerpen?

⌀ Basisschool groep 7 en 8, leeftijd 10 en 11 jaar.
⌀ Deze educatie workshop is tot stand gekomen in samenwerking met DOK Kunstklik.
⌀ 1.000 deelnamen in 2022.
⌀ De nadruk in deze workshop ligt bij de toenemende verstrengeling tussen natuur en cultuur.
⌀ Deelnemers wordt gevraagd om te pleiten voor verschillende meer-dan-menselijke belanghebbenden en deze te representeren.